Trang chủ Sàn gỗ KronoTex Mammut - 12mm

Sàn gỗ KronoTex Mammut - 12mm

Sàn gỗ Kronotex Mammut D4152

Thông tin Sàn gỗ Kronotex Mammut D4152 Bề dày: 10mm Kích thước tấm:Dài 1845m x 188mm x 12mm Số tấm/Hộp: 4 tấm/hộp Số m2/Hộp: 1.387 m2 Cấp độ chịu...

Sàn gỗ Kronotex Mammut D3077

Thông tin Sàn gỗ Kronotex Mammut D3077 Bề dày: 10mm Kích thước tấm:Dài 1845m x 188mm x 12mm Số tấm/Hộp: 4 tấm/hộp Số m2/Hộp: 1.387 m2 Cấp độ chịu...

Sàn gỗ Kronotex Mammut D3076

Thông tin Sàn gỗ Kronotex Mammut D3076 Bề dày: 10mm Kích thước tấm:Dài 1845m x 188mm x 12mm Số tấm/Hộp: 4 tấm/hộp Số m2/Hộp: 1.387 m2 Cấp độ chịu...

Sàn gỗ Kronotex Mammut D2801

Thông tin Sàn gỗ Kronotex Mammut D2801 Bề dày: 10mm Kích thước tấm:Dài 1845m x 188mm x 12mm Số tấm/Hộp: 4 tấm/hộp Số m2/Hộp: 1.387 m2 Cấp độ chịu...