Trang chủ Sàn gỗ KronoTex Dynamic - 8mm

Sàn gỗ KronoTex Dynamic - 8mm

Sàn gỗ Kronotex Dynamic D764

Thông tin Sàn gỗ Kronotex Dynamic D764 Bề dày: 8mm Kích thước tấm:Dài 1283mm x rộng 193mm x dày 8mm Số tấm/Hộp: 8 tấm/hộp Số m2/Hộp: 2.131m2. Cấp...

Sàn gỗ Kronotex Dynamic D725

Thông tin Sàn gỗ Kronotex Dynamic D725 Bề dày: 8mm Kích thước tấm:Dài 1283mm x rộng 193mm x dày 8mm Số tấm/Hộp: 8 tấm/hộp Số m2/Hộp: 2.131m2. Cấp độ...

Sàn gỗ Kronotex Dynamic D644

Thông tin Sàn gỗ Kronotex Dynamic D644 Bề dày: 8mm Kích thước tấm:Dài 1283mm x rộng 193mm x dày 8mm Số tấm/Hộp: 8 tấm/hộp Số m2/Hộp: 2.131m2. Cấp độ...

Sàn gỗ Kronotex Dynamic D406

Thông tin Sàn gỗ Kronotex Dynamic D406 Bề dày: 8mm Kích thước tấm:Dài 1283mm x rộng 193mm x dày 8mm Số tấm/Hộp: 8 tấm/hộp Số m2/Hộp: 2.131m2. Cấp độ...