Trang chủ Sàn gỗ KronoTex Exquisit - 8mm

Sàn gỗ KronoTex Exquisit - 8mm

sàn gỗ Kronotex Exquisit D2987

Thông tin Sàn gỗ Kronotex Exquisit D2987 Bề dày: 8mm Kích thước tấm: 1380 x 193 x 8mm Số tấm/Hộp: 8 tấm/hộp Số m2/Hộp: 2.131m2. Cấp độ chịu lực:...

Sàn gỗ Kronotex Exquisit D2804

Thông tin Sàn gỗ Kronotex Exquisit D2804 Bề dày: 8mm Kích thước tấm: 1380 x 193 x 8mm Số tấm/Hộp: 8 tấm/hộp Số m2/Hộp: 2.131m2. Cấp độ chịu lực:...

sàn gỗ Kronotex Exquisit D2873

Thông tin Sàn gỗ Kronotex Exquisit D2873 Bề dày: 8mm Kích thước tấm: 1380 x 193 x 8mm Số tấm/Hộp: 8 tấm/hộp Số m2/Hộp: 2.131m2. Cấp độ chịu lực:...

sàn gỗ Kronotex Exquisit D2805

Thông tin Sàn gỗ Kronotex Exquisit D2805 Bề dày: 8mm Kích thước tấm: 1380 x 193 x 8mm Số tấm/Hộp: 8 tấm/hộp Số m2/Hộp: 2.131m2. Cấp độ chịu lực:...

Sàn gỗ Kronotex Exquisit D2774

Thông tin Sàn gỗ Kronotex Exquisit D2774 Bề dày: 8mm Kích thước tấm: 1380 x 193 x 8mm Số tấm/Hộp: 8 tấm/hộp Số m2/Hộp: 2.131m2. Cấp độ chịu lực:...