Trang chủ Sàn gỗ KronoTex Robusto - 12mm

Sàn gỗ KronoTex Robusto - 12mm

Sàn gỗ Kronotex Robusto D3074

Thông tin Sàn gỗ Kronotex Robusto D3074 Bề dày: 10mm Kích thước tấm:Dài 1375 x 188 x 12mm Số tấm/Hộp: 5 tấm/hộp Số m2/Hộp: 1.293m2 Cấp độ chịu lực:...

Sàn gỗ Kronotex Robusto D3591

Thông tin Sàn gỗ Kronotex Robusto D3591 Bề dày: 10mm Kích thước tấm:Dài 1375 x 188 x 12mm Số tấm/Hộp: 5 tấm/hộp Số m2/Hộp: 1.293m2 Cấp độ chịu lực:...

Sàn gỗ Kronotex Robusto D2994

Thông tin Sàn gỗ Kronotex Robusto D2994 Bề dày: 10mm Kích thước tấm:Dài 1375 x 188 x 12mm Số tấm/Hộp: 5 tấm/hộp Số m2/Hộp: 1.293m2 Cấp độ chịu lực:...

Sàn gỗ Kronotex Robusto D2778

Thông tin Sàn gỗ Kronotex Robusto D2778 Bề dày: 10mm Kích thước tấm:Dài 1375 x 188 x 12mm Số tấm/Hộp: 5 tấm/hộp Số m2/Hộp: 1.293m2 Cấp độ chịu lực:...